Main Menu
Call Center 02 635 1718
 • Switch Language
 • ไทย
 • Eng

PST Single Form FundConnext

 • ดาวน์โหลดชุด A เปิดบัญชีFundConnextลูกค้าที่เปิดบัญชีกับทางบริษัทอยู่แล้ว และต้องการซื้อกองทุนสิทธิประโยชน์ทางภาษี กับ บลจ. ที่ลูกค้ายังไม่เคยลงทุน
 • ดาวน์โหลดชุด B เปิดบัญชีFundConnext(เปิดAccount ชุดใหญ่หุ้นและกองทุน)
 • ดาวน์โหลดชุด C เปิดบัญชีFundConnext(เปิดAccount ชุดเล็กเปิดเฉพาะกองทุน)
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ FundConnext
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำสั่งขาย FundConnext
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสับเปลี่ยน FundConnext
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูล FundConnext
 • ดาวน์โหลดชุด A (ฟอร์มภาษาอังกฤษ)ชุดเปิดบัญชีFundConnextลูกค้าที่เปิดบัญชีกับทางบริษัทอยู่แล้ว และต้องการซื้อกองทุนสิทธิประโยชน์ทางภาษี กับ บลจ. ที่ลูกค้ายังไม่เคยลงทุน
 • ดาวน์โหลดชุด B (ฟอร์มภาษาอังกฤษ)ชุดเปิดบัญชีFundConnext(เปิดAccount ชุดใหญ่หุ้นและกองทุน)
 • ดาวน์โหลด ชุด C (ภาษาอังกฤษ)เปิดบัญชีFundConnext(เปิดAccount ชุดเล็กเปิดเฉพาะกองทุน)