วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563   เวลา 12:05 น.

AIMC Category Performance Report (as of February 2020)

https://datacenter.poems.in.th/investmentunit/announcement/AIMC_Monthly_Performance_29February2020.pdf 17/03/2563   12:05