วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563   เวลา 11:20 น.

AIMC Category Performance Report (as of December 2019)

https://datacenter.poems.in.th/investmentunit/announcement/AIMC_Monthly_Performance_31Dec2019.pdf 16/01/2563   11:20