วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560   เวลา 11:24 น.

แจ้ง Update Application “Fund SuperMart” สำหรับ Android เป็น version (1.4.0)

เรียนท่านสมาชิก

ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการ Update Application “Fund SuperMart” สำหรับ Android เป็น version 1.4.0 ผ่านทาง Google Play Store โดยสามารถ Update ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

What new in this version.
- เพิ่มเมนู Money Management
- เพิ่มเมนู POEMS Mobileจึงเรียนมาเพื่อทราบ

  09/03/2560   11:24